UW WIL GESCHIEDE OP AARDE ZOALS IN DE HEMEL

De Dienares Gods Luisa Piccarreta – haar zaligverklaring lijkt niet meer veraf – is een mystica uit het zuiden van Italië, Corato (1865 – 1947).
Haar missie, haar zending, haar opdracht, haar roeping, haar leven: het beleven en bekend maken van het LEVEN IN DE GODDELIJKE WIL. Het betekent de eenheid tussen de menselijke en de Goddelijke Wil, het versmelten van de menselijke wil met de Goddelijke Wil (of zoals Paus emeritus Benedictus XVI het vaak zei: de gemeenschap van willen). Zo leren we dat het DOEN VAN DE WIL VAN GOD verschilt van het LEVEN IN DE GODDELIJKE WIL. Het doen van Gods Wil is uiteraard wel een eerste vereiste om te leven in Zijn Wil.

Luisa vernam klaar en duidelijk wat het verschil was: “Leven in Mijn Wil is heel anders dan enkel maar Mijn Wil doen.” Dit alles MOEST ze in een dagboek neerpennen, niet voor zichzelf maar voor alle komende generaties! Het gaat in feite om één lange uitleg over het ‘Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel’ uit het enige gebed dat Jezus ons leerde.

Zo schreef zij in volle gehoorzaamheid aan Jezus en aan de Kerk. Bij het begin van al deze bladzijden lezen we dan ook: Luisa begon haar opdracht aan ‘Vrouwe Gehoorzaamheid’ met het optekenen van deze teksten. Ze omschrijven de verschillende stadia van onthechting en zuivering, het leren aanvaarden en beminnen ‘in Christus’ van elke beproeving en de totale vereniging met de Drie-eenheid. Jezus leerde Luisa om alles uit zuivere liefde aan te bieden voor de glorie van God en voor het goed van allen. En dit deed ze in naam van alle schepselen uit het verleden, het heden en de toekomst.

Vandaag worden ook wij uitgenodigd op die manier te gaan leven wat ook onze levensstaat is!

“Je kan God geen grotere glorie geven en geen groter goed aan Zijn schepselen dan aan velen de kennis door te geven over het Leven in de Goddelijke Wil. Vertel dus aan iedereen dat er niets groter bestaat, geen sensationeler mirakel dan leven in de Goddelijke Wil.” (Luisa Piccarreta)