Gebed voor de zaligverklaring


O Verheven en Allerheiligste Drie-eenheid,
Vader, Zoon en Heilige Geest,
wij prijzen en danken U voor de gave van heiligheid
van Uw trouwe Dienares Luisa Piccarreta.

Zij leefde, o Vader, in Uw Goddelijke Wil
en door de werking van de Heilige Geest
ging zij lijken op Uw Zoon, gehoorzaam zelfs tot de dood op het kruis.

Zij was een slachtoffer en een hostie, aangenaam aan U
en werkte zo mee aan het verlossingswerk van de mensheid.

Haar deugd van gehoorzaamheid en nederigheid, van liefde tot Christus en de Kerk,
 zetten ons aan U te vragen om het geschenk van haar zaligverklaring op aarde,
 zodat Uw glorie voor allen mag stralen
en Uw Koninkrijk van waarheid, gerechtigheid en liefde
zich zal verspreiden tot aan de uiteinden van de aarde
in het bijzondere charisma van het
Fiat voluntas tua sicut in caelo et in terra.

Wij beroepen ons op haar verdiensten om van U, Heilige Drie-eenheid,
 de bijzondere genade te verkrijgen die wij U vragen
met de intentie Uw Goddelijke Wil te volbrengen.
 Amen.

Trani, 29 oktober 2005

Monseigneur Giovan Battista Pichierri
Aartsbisschop van Trani-Barletta-Bisceglie,
 titularis van Nazareth