Huis van de Goddelijke Wil

In Vlaanderen (maar ook in Nederland!) bestaan nu al vele jaren gebeds- en studiegroepen waar men de geschriften van LUISA PICCARRETA leest en bespreekt en er samen rond bidt. Op die manier komt men dus tot een andere manier van leven. Dit wordt verder ook nog ondersteund door conferenties die met regelmaat worden gegeven in het Huis van de Goddelijke Wil te Drongen (bij Gent). Zo vinden er in het voor- en najaar bezinningsdagen plaats rond ‘het Leven in de Goddelijke Wil’, worden er tijdens de vasten Passienamiddagen gehouden en komen we eveneens tijdens de kerstperiode samen. Elke zomer is er ook een samenkomst met al wie een groepje leiden. In al onze conferenties verwijzen we onophoudelijk niet enkel naar het Boek van de Hemel en de andere geschriften van Luisa, maar ook naar de H. Schrift, naar officiële kerkdocumenten en naar werken van kerkvaders, theologen en kerkleraren.

Op vraag van Corato en in navolging van Luisa’s gehoorzaamheid aan de Kerk, zijn er contacten met meerdere priesters en met de plaatselijke bisschop. Er is ook bestendig contact met de Associatie Luisa Piccarreta te Corato. Bovendien gaat het om een wereldwijd gebeuren. Zo kwam Fr. Robert Young ofm, als internationale promotor uit de Verenigde Staten, meerdere malen om hier bezinningsdagen en retraites te leiden. Van hieruit was er deelname aan de Internationale Congressen van 2005 en 2015 te Corato waarbij zeer vele landen waren vertegenwoordigd – Luisa is duidelijk al over de gehele wereld bekend. En we trokken al meerdere keren met een groep naar dat stadje van Luisa voor een retraite-bedevaart.

“Mijn dochter, hoezeer wens Ik dat Mijn Wil gekend zou zijn! Hoeveel houd Ik ervan en verlang Ik ernaar dat Hij bekend zou worden!”