Te verkrijgen in het Nederlands

DE MAAGD MARIA IN HET RIJK VAN DE GODDELIJKE WIL
Maria kwam Luisa tijdens de maand mei 31 lessen geven. Ze vertelde hoe Zij van bij Haar Ontvangenis in het Rijk van de Goddelijke Wil leefde. 
(€10 – A5 formaat)

Gekopieerde teksten in bundelvorm, te gebruiken als persoonlijk werkmateriaal terwijl wordt gewacht op de officiële uitgave.


BOEK VAN DE HEMEL (al 5 delen)
Over de roeping van het schepsel om terug te keren tot de orde, de plaats en het doel waarvoor het door God was geschapen. Passages uit de volumes 1 tot 7, uit de volumes 7 tot en met 11, uit volume 12, einde 12-deel 13-begin 14, uit deel 14. Het gaat om wat Luisa schreef in haar dagboek. 
(€10 – A5 formaat)

Gekopieerde teksten in bundelvorm, te gebruiken als persoonlijk werkmateriaal terwijl wordt gewacht op de officiële uitgave.


DE UREN VAN DE PASSIE VAN ONZE HEER JEZUS CHRISTUS
Over het inwendige lijden van Jezus en Maria. Pausen, bisschoppen, priesters en gelovigen hadden er toen al de grootste waardering voor. 
(€11 – A5 formaat)

Gekopieerde teksten in bundelvorm, te gebruiken als persoonlijk werkmateriaal terwijl wordt gewacht op de officiële uitgave.


GEBEDENBOEKJE
Gebeden van Luisa Piccarreta en teksten uit het Boek van de Hemel en de bijbel.
(€5 – zakformaat)


KRUISWEGBOEKJE
Teksten uit de Uren van de Passie van Onze Heer Jezus Christus en de bijbel.
(€5 – zakformaat)


LICHT OP JE DAG
Voor elke dag een vers uit brieven van Luisa 
(€7 – A5 formaat)


HEILIGEN IN DE GODDELIJKE WIL
Door Don Sergio Pellegrini:
uittreksels uit het 36-delig dagboek van Luisa voorzien van theologisch commentaar 
(€7 – A5 formaat)


DVD DAGERAAD VAN EEN MYSTERIE
Uitgegeven n.a.v. het afsluiten van de causa in 2005 (€10). Deze DVD handelt over Luisa, haar leven en haar geschriften en geeft, naast een ‘bezoek’ aan haar woning in Corato, een aantal interviews met prominenten van de causa. Ook worden verschillende passages uit het ‘Boek van de Hemel’ voorgelezen.


VAN GOD HOUDEN IN ZIJN GODDELIJKE WIL: het FIAT-boek:
– DEEL I: het FIAT van de Schepping: het rondgaan in de Allerheiligste Wil van God en in Zijn Werken van de Schepping (momenteel uitgeput)
– DEEL II: het FIAT van de Verlossing: het rondgaan in de Allerheiligste Wil van God en in Zijn Werken van de Verlossing met onder andere de ‘kerstnoveen’ (€19)
– DEEL III: het FIAT van de Heiligmaking: het rondgaan in de Allerheiligste Wil van God en in Zijn Werken van de Heiligmaking met onder andere verschillende gebeden, ook de rozenkrans met teksten van Luisa (€20)


CONFERENTIES RETRAITE CORATO 2012 (€8)
CONFERENTIES RETRAITE CORATO 2013 (€8)

CONFERENTIES RETRAITE 2014 – Fr. Robert YOUNG ofm (USA) (€8)
CONFERENTIES RETRAITE 2017 – Fr. Robert YOUNG ofm (USA) (€8)

Ook nog enkele exemplaren van conferenties gegeven in 2006 (€5)
– over het verband tussen de deugden en het Leven in de Goddelijke Wil (met bijlagen over enkele heiligen van de Nieuwe en Goddelijke Heiligheid)
– over het Mysterie van de Eucharistie


DE ZON VAN MIJN WIL (€18)
Luisa’s officiële biografie door het Vaticaan

Opbrengst van de verkoop is voor de zaligverklaring


Alles kan worden verkregen in:

Het Huis van de Goddelijke Wil
Varendriesstraat 30
B 9031 Drongen (Gent)
tel. 0032 9 227 97 59
e-mailadres: [email protected]